Privacyreglement

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is per 25 mei 2018 in werking  gesteld. Deze (EU) wet brengt nieuwe verplichtingen met zich mee en vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om deze regels goed te implementeren. Onderstaande ‘privacyverklaring’ is onderdeel van deze nieuwe wetgeving en daarnaast ligt ons ‘privacy beleid’ ter inzage in de praktijk. Indien u aanvullende informatie wenst over de implementatie van de AVG binnen onze praktijk kunt u contact u een e-mail sturen naar communicatie@randwijckmondzorgpraktijk.com

 

Privacy- en cookieverklaring

Randwijck Mondzorgpraktijk streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dit betreft het uitwisselen van informatie naar een externe verwijzer of derden. De gegevens worden uiteraard alleen gedeeld als dit nodig is in belang van de behandeling en voor een eventuele afspraak bij een verwijzer.

Wanneer wij de gegevens gaan delen wordt u van te voren op de hoogte gesteld.

 

De gegevens die wij met een verwijzer of derden delen zijn:

 • Bij Volledige naam
 • Geboortedatum
 • Adres gegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer/E-mail adres van de patiënt zelf en contact persoon indien nodig

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het opstellen en bijhouden van uw medisch dossier;
 • Anamnese en of medicatielijst
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het aanvragen en uitvoeren van een e-consult;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.
 • Verslag over de mondsituatie en behandelingsplan
 • Röntgen en digitale foto’s die in onze praktijk genomen zijn
 • Advies en verwijsbrieven met betrekking tot de behandeling
 • Leveranciers, in verband met het bestellen van techniek werk materiaal.

Doordat u Randwijck Mondzorgpraktijk bezoekt voor controles/behandelingen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en het AVG beleid.

 

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is het bepaald in artikel 9 lid 2 sub h en artikel 9 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de juridische grondslag voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid. Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen goede behandeling uitvoeren. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening via de nieuwsbrief. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

 

Communicatie met derden

Nadat u toestemming heeft gegeven voor het mogen uitwisselen van uw gegevens met derde partijen, gebeurt dit vanuit een beveiligd email adres: randwijckmondzorgpraktijk@zorgmail.nl

 

Waar wordt deze informatie opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen in de server Tandarts in de wolken van Complan B.V. Het patiënte programma dat wij hiervoor gebruiken is Novadent.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

 

Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

 

Financiële gegevens, zoals betaalgegevens, worden conform de wettelijke fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard.

 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 

Uw rechten

Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en aanvulling en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van, een deel van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking, indien van toepassing, altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan contact@randwijckmondzorgpraktijk.com Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

 

Klacht indienen betreffende ons gebruik van uw persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan dan vernemen wij dat in eerste instantie graag direct van u. Mocht u aansluiten geen goede oplossing betreffende uw klacht van ons vernemen dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 

Het gebruik van cookies

www.randwijckmondzorgpraktijk.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

 

Meer informatie: https://www.randwijckmondzorgpraktijk.com/cookieverklaring/

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via het onderstaande e-mail adres: communicatie@randwijckmondzorgpraktijk.com

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het team van Randwijck Mondzorgpraktijk